Program

Program sobotnej Bohoslužby

9:30 Štúdium Božieho slova pre deti aj dospelých

11:00 Hlavná Bohoslužba


Rozpis službukonajúcich kazateľov na rok 2024   2. štvrťrok

6.4.2024 - s. Marcela Bulejčíková

13.4.2024 - br. Bohumil Kern ml.

20.4.2024 - br. Patrik Rolín

27.4.2024 - Modlitebňa bude zatvorená. Spoločné zhromaždenie vo Vaďovciach. 


4.5.2024 - Modlitebňa bude zatvorená. Spoločné zhromaždenie v Trenčíne.

11.5.2024 - br. J. Novota

18.5.2024 - br. kazateľ František Kolesár

25.5.2024 - Modlitebňa bude zatvorená. Spoločná chata na Orave.


1.6.2024 - br. kazateľ Martin Homišin

8.6.2024 - Modlitebňa bude zatvorená. Slávnostná konferencia v Brne

15.6.2024 - br. Andrej Martyn

22.6.2024 - br. kazateľ Martin Homišin, VP

29.6.2024 - br. Milan Bulejčík


Vytvorte si webové stránky zdarma!