O nás

Adventisti siedmeho dňa vyznávajú, že kresťanstvo musí zasiahnuť celého človeka, všetky oblasti jeho života. Preto kladú dôraz na životný štýl, ktorý predstavuje Biblia. Vážia si zdravie a chcú ho chrániť. Snažia sa žiť vyvážene, odmietajú to, čo človeku škodí, ako napr.alkohol, tabak, drogy, a podporujú zdravý spôsob života v jeho celistvosti. Keďže im záleží tiež na živote iných, zasadzujú sa za zdravé životné prostredie.

V dnešnej dobe, keď sú ohrozené základné hodnoty manželského života, zdôrazňujú prednosti manželstva a krásu pozitívnych medziľudských vzťahov v rodine. Rozvod nepovažujú za riešenie manželských kríz. Základom pevnej rodiny je odpustenie, láska a vedomé budovanie dobrých vzťahov.

Členstvo v cirkvi nie je pre adventistov len formálnou záležitosťou. Každý člen je súčasťou spoločenstva zboru, v ktorom môže nájsť zázemie. Bohoslužby sú jednoduché, ich jadro tvorí štúdium Písma svätého a kázanie Božieho slova.

Cirkev adventistov siedmeho dňa sa usiliuje o dôsledné uplatňovanie odluky cirkvi od štátu. Hospodársky je nezávislá od štátnych dotácií. Náklady na jej fungovanie a uvedené aktivity pokrývajú dobrovoľné príspevky veriacich.

Vytvorte si webové stránky zdarma!