Pod Povrchom - Štúdium Biblie

11.03.2024

Kto sme?

Kresťania ktorých spája nielen členstvo v cirkvi adventistov ale tiež túžba podeliť sa o vydolované klenoty z Božieho slova. A tak sme spojili naše dary a záľuby: poznanie Božieho slova a prácu s médiami. A zrodil sa projekt "podpovrchom".

Kto sme?

Kresťania ktorých spája nielen členstvo v cirkvi adventistov ale tiež túžba podeliť sa o vydolované klenoty z Božieho slova. A tak sme spojili naše dary a záľuby: poznanie Božieho slova a prácu s médiami. A zrodil sa projekt "podpovrchom".

Aké sú naše plány?

Z tých najrozsiahlejších je to video komentár k listu Rimanom a knižný i elektronický komentár k Zjaveniu Jána, ktorý by vysvetloval text po veršoch. Pripravené máme taktiež články či biblické štúdie.

Ako nás môžete podporiť?

V prvom rade Vašimi modlitbami, ani všetko zlato sveta nenahradí moc Božieho Ducha. Ak by ste sa nás však rozhodli podporiť formou finančného daru môžete tak urobiť na čislo účtu:

SK80 8330 0000 0026 0130 9539

"... aby sa spolu radovali, ten kto seje i ten kto žne." (Jn 4,36)

Pre viac info klikni na:

https://www.podpovrchom.sk/


Vytvorte si webové stránky zdarma!